مدیر منابع انسانی

12 اردیبهشت 1403
ارسال درخواست

شرح شغل

1- برنامه ریزی و اجرای صحیح فرآیندهای نیاز سنجی، کارمندیابی، جذب و استخدام در راستای تحقق ارزش‌های برند کارفرما
2- برنامه ریزی و اجرای برنامه توانمندسازی منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان
3- شناسایی نیازها و تهیه و تدوین شغل جدید