مهندس صنایع

فارغ التحصیل رشته صنایع فردی پر انژی و پر تلاش

کارشناس صنایع

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع آشنایی با برنامه‌ریزی تولید دارابودن روحیه کار تیمی دارا بودن روحیه آموزش پذیری خلاق و پر انرژی

مدیر منابع انسانی

1- برنامه ریزی و اجرای صحیح فرآیندهای نیاز سنجی، کارمندیابی، جذب و استخدام در راستای تحقق ارزش‌های برند کارفرما 2- برنامه ریزی و اجرای برنامه

مهندس صنایع

تسلط بر برنامه ریزی و کنترل تولید

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد