چگونه یک رزومه کاری بنویسیم؟!

چگونه یک رزومه کاری بنویسیم؟!

دردنیای کسب و کار ارتباط از طریق نوشتن رزومه اتفاق می افتد. نوشتن رزومه کار ساده‌ای نیست. شما لازم است رزومه خود را به نحوی

استرس شغلی

استرس شغلی یک مسئله روزمره در محیط کار است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد و بهره‌وری افراد دارد …

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد