برخی از خدمات مرکز کاریابی سجاد عبارت‌اند از:

1. درج اطلاعیه فرصت‌های استخدامی، کارآموزی، کارورزی

2. شناسایی متقاضیان و معرفی نیروی کار به آن مرکز محترم

3. شناسایی و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی، وبینارها و سمینارهای مهارت شغلی برای آن مجموعه محترم

4. برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی فردی یا گروهی با کمک مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه

5. انجام و یا ایجاد امکانات لازم جهت برگزاری جلسات مصاحبه شغلی آن مجموعه محترم در محل دانشگاه

6. ایجاد فرصت جهت معرفی آن مجموعه محترم به دانشجویان و کارجویان

7. برگزاری جلسات مشاوره استخدامی

8. برنامه‌ریزی و برگزاری آزمون‌های استخدامی

9. برنامه‌ریزی مشارکتی برای ارتقای ظرفيت اجرایی

10. برنامه‌ریزی و بسترسازی مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزش عملی و تجربه‌محور

11. حمایت و هم افزایی بین تیم‌های استارتاپی

12. نمایشگاه کار (حضوری یا مجازی)

13. مشاوره بیمه