مهندس صنایع

فارغ التحصیل رشته صنایع فردی پر انژی و پر تلاش

کارشناس صنایع

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع آشنایی با برنامه‌ریزی تولید دارابودن روحیه کار تیمی دارا بودن روحیه آموزش پذیری خلاق و پر انرژی

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد