کارشناس صنایع

ارسال درخواست

شرح شغل

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع
آشنایی با برنامه‌ریزی تولید
دارابودن روحیه کار تیمی
دارا بودن روحیه آموزش پذیری
خلاق و پر انرژی