نیرو براساس نوع شغل متغیر در شرکت سیم وکابل مشهد

30 بهمن 1402
ارسال درخواست

شرح شغل

انوع مهارتها
شرکت سیم و کابل مشهد جزو 10 برند اول کشور می باشد. این شرکت به صورت سه شیف فعال و در تخصصهای مختلف جذب نیرو دارد. کلیه حقوق و مزایا قانونی پرداخت می شود.