حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با رشته‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر یا بازرگانی در شرکت توسعه سامانه‌های رایانه‌ای سماتوس

ارسال درخواست

شرح شغل

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با رشته‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر یا بازرگانی
یک سال سابقه فروش
تجربه فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
توانایی مذاکرات تلفنی- آشنایی با تکنیک‌های مؤثر در فروش و مذاکره
پیگیری مذاکرات تا رسیدن به نتیجه مورد نظر
توانایی برگزاری و مدیریت جلسات فروش و معرفی محصول