مهندس IT

فردی پر انرژی و پر تلاش

ادمین سایت

اشنایی با کامپیوتر ونرم افزار های کامپیوتر اشنایی با شبکه تمام اموزش های لازم داده میشود

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با رشته‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر یا بازرگانی در شرکت توسعه سامانه‌های رایانه‌ای سماتوس

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با رشته‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر یا بازرگانی یک سال سابقه فروش تجربه فروش در

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد