مهندسی الکترونیک

27 فروردین 1403
ارسال درخواست

شرح شغل

آشنایی با مدارات آنالوگ و دیجیتال – توانایی کار با قطعات الکترونیکی و نحوه حمل و نگهداری از آنها – توانایی کار با نرمافزارهای کاربردی کامپیوتری )اکسل ، ورد ( – توانایی کار با تجهیزات کارگاهی از قبیل دریل – پیچ گوشتی برقی ، قالویز کاری – توانایی برنامه ریزی )با استفاده از پروگرامر( میکروکنترل های مدارات دیجیتال – مسلط به نقشه خوانی از روی شماتیک مدارات الکترونیکی و انطباق با PCB – مسلط به اصول کار با برد های مدارچاپی – مسلط به نرمافزار آلتیوم – مسلط به اصول هویه کاری با هویه معمولی و هوای گرم – مسلط به مونتاژ قطعات SMD – مسلط به مونتاژ میکروکنترلرهای با mm0.5 Pitch – مسلط به مونتاژ قطعات D