ادمین سایت

9 اردیبهشت 1403
ارسال درخواست

شرح شغل

اشنایی با کامپیوتر ونرم افزار های کامپیوتر
اشنایی با شبکه
تمام اموزش های لازم داده میشود