چگونه یک رزومه کاری بنویسیم؟!

چگونه یک رزومه کاری بنویسیم؟!

دردنیای کسب و کار ارتباط از طریق نوشتن رزومه اتفاق می افتد. نوشتن رزومه کار ساده‌ای نیست. شما لازم است رزومه خود را به نحوی

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد