کارشناس فروش

27 فروردین 1403
5.000.000 تومان / در هفته
ارسال درخواست

شرح شغل

نیروی کارشناس فروش
دارای روحیه کار تیمی
پیگیر جهت دریافت نتیجه
مهارت مذاکره و تحلیل
قادر به اعزام ماموریت خارج از استان
اشنا به صنعت ساختمان
امکان پیشرفت و دریافت حقوق بالا

تصاویر