مهندس مکانیک گرایش سیالات

27 فروردین 1403
ارسال درخواست

شرح شغل

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری و ابعاد برداری و توانایی کار با آن – توانایی کار با نرم افزارهای طراحی – داشتن حداقل شناخت نسبت به مواد فلزی