کارشناس فروش- مهندس عمران

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. کارشناس عمران کارشناس MBA حداکثر سن 35 سال روابط عمومی قوی

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد