حسابدار

حداقل دارای مدرک کارشناسی داشتن روحیه کار تیمی مسئوليت پذير، پیگیر و علاقه مند به کار حداکثر سن 35 سال آشنا به نرم افزارهای آفیس

https://www.mcls.gov.ir


مرکز کاریابی سجاد در برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همکاری دارد