آشنایی با ضوابط و مقررات شغلی (کار و بیمه) کسب و کار

زمان برگزاری:

22 آذرماه 1402 - از ساعت 17تا 19

محل برگزاری:

دانشگاه سجاد

اساتید دوره:

آقای عطا متین‌فر - رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی

مخاطبین دوره:

تمامی دانشجویان، فارق‌التحصیلان، شاغلین و افراد جویای کار

شکل4-4- کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات شغلی و استفاده از ظرفیت­های قانونی برای حل مشکل نیروی انسانی

 

این کارگاه یک فرصت برای کسب اطلاعات و آگاهی از حقوق کارگران و مقررات کاری است که توسط آقای متین‌فر در روز اول همایش برگزار شد. در این کارگاه‌، شرکت‌کنندگان با قوانین و مقررات کاری مربوط به استخدام، حقوق و مزایا، ساعات کاری، استراحت و تعطیلات، ایمنی و بهداشت در محل کار، حقوق بیمه و مسائل مرتبط با نیروی انسانی آشنا شدند. همچنین، به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد که چگونه از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند تا مشکلات نیروی انسانی در محل کار را حل کنند.