هدف اصلی از برگزاری همایش “به اشتراک‌­گذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی با توجه به ویژگی­‌های نسل جدید” می‌­باشد. در این راستا اهداف زیر دنبال می­‌گردد:

  • ارائه راهکارهای جذب سرمایه انسانی
  • ارائه راهکارهای توانمندسازی سرمایه انسانی
  • ارائه راهکارهای جبران خدمت و حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی
  • بررسی روش­های مختلف اشتغال (آزادکاری و … )
  • بررسی نقش کاریابی­ها در توسعه اشتغال
  • استفاده از ظرفیت سامانه جستجوی شغل (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
  • ارائه آموزش­های مهارتی به کارجویان