آشنایی با ضوابط و مقررات شغلی (کار و بیمه) کسب و کار

زمان برگزاری:

29 مردادماه 1402 - از ساعت 10 تا 14

محل برگزاری:

دانشگاه سجاد

اساتید دوره:

آقای عطا متین‌فر - رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی
آقای جواد مقدری - بازنشسته تامین اجتماعی با سمت مشاور مدیر کل استان
آقای محسن جاودانی - بازنشسته تامین اجتماعی با سمت کارشناس متخصص بازرسی دفاتر قانونی استان
خانم طهماسبی - کارشناس حوزه کسب و کار و کارآفرینی

مخاطبین دوره:

تمامی دانشجویان، فارق‌التحصیلان، شاغلین و افراد جویای کار

آشنایی با ضوابط و مقررات شغلی، از جمله قوانین کار و بیمه، برای هر کسب و کار بسیار حائز اهمیت و اساسی است. این ضوابط و مقررات به کارفرمایان و کارجویان کمک می‌کنند تا حقوق و تعهدات خود را به درستی شناسایی کرده و به حفظ حقوق دیگران نیز کمک کنند. برخی از ضوابط و مقررات شغلی که باید به آن‌ها توجه داشته باشید عبارتند از:

قوانین استخدام: این شامل قوانین مربوط به استخدام، تعیین دستمزد، ساعات کاری، مرخصی، تعطیلات و سایر شرایط اشتغال می‌شود.

قوانین ایمنی و بهداشت: این شامل قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محل کار، استفاده از تجهیزات محافظتی، مدیریت خطرات و حفظ بهداشت کارگران است.

 قوانین بیمه: این شامل قوانین مربوط به بیمه‌های اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه پزشکی و سایر بیمه‌های مرتبط با شغل می‌شود.

قوانین مربوط به حقوق کارگران: این شامل قوانین مربوط به حقوق مادی و معنوی کارگران، حقوق خانواده، مزایا و تعهدات کارفرمایان نسبت به کارگران است.

قوانین مربوط به تعهدات کارفرمایان: این شامل قوانین مربوط به پرداخت دستمزد به موقع، ارائه شرایط کار مناسب و حفظ حقوق کارگران است.

آشنایی با این ضوابط و مقررات شغلی به افراد کمک می‌کند تا از رعایت حقوق خود در کسب و کار اطمینان حاصل کنند و همچنین از حقوق خود و دیگران پشتیبانی کنید.