مهندس صنایع

4 تیر 1403
12.000.000 تومان - 30.000.000 تومان / در ماه
ارسال درخواست

شرح شغل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع

مهارت‌ها:
1) فرآیندنویسی (لزوما آشنا با Bizagi)

2) کنترل پروژه (ترجیحا آشنا با MSP)

3) آشنایی با تحقیق و توسعه

جنسیت: ترجیحا آقا