برق صنعتی

20 خرداد 1403
ارسال درخواست

شرح شغل

2 نفر آقا با 1 تا 2 سال سابقه کاری و آشنایی و با برد های الکتریکی و میکروکنترل ها و طراحی و تعمیرات برد و حداکثر شرایط حقوقی با توجه به سوابق و توانایی و مهارت اعلام میگردد.