بازار یاب فروش

11 تیر 1403
13 تومان / در ماه
ارسال درخواست

شرح شغل

یک نفر نیروی آقا ، جهت کار در واحد بازریابی و فروش ، با رشته مرتبط و یا غیر مرتبط ،، در صورت محصل بودن فرد (دانشجوی ارشد) مانعی ندارد. و در غیر اینصورت با سابقه کاری زیر 1 سال هم در صورت روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط با افراد خارج از شرکت بلامانع می باشد.